Länkar

SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt
www.sva.se

Jordbruksverket
www.jordbruksverket.se

Svenska Kennelklubben
www.skk.se

SVERAK, Sveriges Kattklubbars Riksförbund
www.sverak.se

 SLU, Sveriges lantbruksuniversitet